Bangor

Dinas fechan, fywiog a thref phrifysgol. Mae gan Gadeirlan Bangor wreiddiau hynafol - gellid olrhain y safle crefyddol hwn yn ôl i’r chweched ganrif. Mae cyn Blas yr Esgob wedi cael ei ailwampio fel cartref newydd i’r oriel a’r amgueddfa a elwir yn Storiel. Gellid gweld celf ac arteffactau lleol yma sydd hefyd yn ganolfan wybodaeth i Ein Treftadaeth.

A map of Bangor

Mae gan Fangor lawer o gyfleusterau hamdden yn cynnwys pwll nofio, canolfan chwarae a phier - ble y cewch fwynhau te a sgonau ffres. Mae yma siopau da hefyd (i lawr Stryd Fawr hiraf Cymru yn ôl y sôn), wedi’u hatgyfnerthu gan Ganolfan Menai a Chanolfan Deiniol. Ewch i weld Pontio, lleoliad i gynyrchiadau theatr, ffilm, cerddoriaeth, syrcas, dawns a chelfyddydau perfformio arloesol eraill. Peidiwch ag anghofio ychwaith am Gastell Penrhyn, plasty’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a leolir mewn gerddi hardd ar gyrion y dref. Heb fod yn bell ychwaith mae Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd, atyniad poblogaidd iawn i’r teulu.