Arddangosfa Gelf Wil Rowlands yn STORIEL

  • 14 Medi 2019 - 4 Ionawr 2020

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353 368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Ystyried canlyniad erydiad y pethau yr ydym yn eu gweld a’u teimlo mae Wil Rowlands. Y mae arbrofi yn ganolog i’w ffordd o weithio, a gall yr arbrofi hwnnw ei arwain ef, a’r sawl sy’n edrych ar y gwaith, at yr annisgwyl.

Tra bo’r erydiad hwnnw ym mhopeth o’n cwmpas, ac wrth i bethau araf ddiflannu, eto gwêl Wil ryw hyfrydwch arall yn eu lle. Mae’n ymateb i’r newid hwnnw yn y tir, y bobl, y lle, yr iaith a threiglad amser.

Bydd i’w ffordd arbrofol o weithio arwain yn aml at hiwmor a dwyster ac emosiwn ymholgar. Addas iawn felly bod dull Wil o weithio yn cynnwys erydu wyneb y gwaith lawer tro tra hefyd yn datblygu haenau newydd ar y wyneb; fynnu, lawr, i fynnu a bwrw ‘mlaen.

Wil Rowlands yn STORIEL

Ewch i wefan STORIEL i weld beth arall sydd 'mlaen ar hyn o bryd.