Annwn

  • 27 Hydref 2023 - 29 Hydref 2023

Caernarfon Castle, Caernarfon, LL55 2AY

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.annwn.cymru/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae cyfraniadau sonig wedi’u creu’n arbennig ar gyfer Annwn gan yr artist Cymreig Gruff Rhys, wedi’u tynnu o’i ôl-gatalog, archif, ac arbrofion diweddaraf.

Bydd sesiynau unigryw yn gweld Gruff yn rhoi rhagolwg o’i ddeunydd newydd yn fyw, gan ymuno â’r artist golau arloesol Chris Levine ar gyfer sioeau rhyfeddol o sain a gweledigaeth o fewn muriau castell Caernarfon. 

Mae’r profiad yn cynnwys perfformiad trochi llawn, wedi’i rag-raglennu o dafluniad laser ysblennydd gan Chris Levine, sydd wedi’i gysoni â thapestri o sain dyrchafol hardd, a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad gan Gruff Rhys. Mae’r trac sain 90 munud a ddeilliodd o hyn wedi’i blethu ynghyd gan un o artistiaid sain 3D mwyaf blaenllaw’r byd a’r dylunydd sain gofodol preswyl Marco Perry (Bjork). 

Yn ystod sesiynau arbennig, bydd Gruff Rhys yn perfformio’n fyw gyda gwaith laser Chris Levine mewn perfformiadau arbennig, wedi’u hysbrydoli gan weledigaeth Annwn.

Annwn Event Poster