Ann Catrin

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Ann Catrin Evans

Siop iard Stryd y Plas, 7B Palace Street, Caernarfon, LL55 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672472 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07904600476

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page acatevans@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.anncatrinevans.co.uk/

Yn ogystal a cherfluniau mawr, creir addurniadau Pensaerniol, Nwyddau Cartref a Gemwaith.

Mae crefft ACE yn dangos harddwch s'yn dod o'r galon. Gonestrwydd crefftwaith defnyddiol wedi gyfuno a diwylliant Chymreig, ymysg esthetig pur ddiamser trachywir. Crefft eithriadol o fanwl gywir er yn ddiymhongar. Penderfynoldeb tawel i greu darnau sydd yn hardd a defnyddiol.

Casgliadau o llwyau caru modern , dodrefn drws, gemwaith cywrain, cerfluniau tirweddol… i gyd yn gwneud cysylltiadau cryf rhwng y gwyliwr a'r darn a wnaed â llaw. Mae gwaith ACE yn mwyhau naratif ei’n bywydau bob dydd, drwy ei leoliad yn y tirwedd neu drwy ei wisgo.

Fel gwaith alchemiist – mae'r ' di-werthfawr ' yn dod yn werthfawr, hen ddarn o haearn yn dod yn ddarn o emwaith cain.

Boed yn gweithio mewn dur neu gopr, wrth feithrin bydd y cyffredin yn troi yn hynod yn nwylo ACE.