Anelu Aim Higher

Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4NT

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07877 902624

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page aimhigher@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.mountain-hill-courses.co.uk/

Mae Anelu Aim Higher wedi ei leoli yn Eryri ac yn darparu amryw o weithgareddau awyr agored. Rydym yn cynnig teithia arweinedig trwy'r flwyddyn yn cynnwys ar Y Wyddfa, cyrsiau cyfeillgar fel sgiliau bryn a mynydd yn ogystal â gweithgareddau mwy technegol fel dringo ar graig neu dan do ac abseilio. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau gwyllt grefft deuluol, teithiau natur, gwersylla gwyllt a theithiau hanesyddol. Stephen Jones sydd yn berchen ar y cwmni ac mae mynyddoedd wedi bod yn rhan o fywyd Stephen ers dros 25 mlynedd. Mae ei deithiau wedi ei denu o Fethesda, ei bentre’ genedigol yn Nyffryn Ogwen, i Ffrainc, y Swistir, Ewrop, Norwy a hefyd rhannau o Dde America. Mae Stephen wedi gweithio ar hyd mynyddoedd yr Alban, Y Llynnoedd a Dartmoor yn ystod yr Haf a’r Gaeaf. Mae Stephen gyda chymhwyster Arweinydd Mynydd Haf a Gaeaf yn ogystal â phrofiad milwrol yn y Royal Marines a hefyd fel hyfforddwr sgïo. Mae Stephen a'r tîm sy'n gweithio gyda fo yn anelu i roi profiad hwylus a diogel i chwi pob tro. Mae Stephen fel darparwr swyddogol yr 'Adventure Activities Licensing Service' (AALS) yn gallu cynnig gweithgareddau a rhaglen i ysgolion, mudiadau a theuluoedd. Ar ben hyn mae’n cynnig cyrsiau achrededig sgiliau bryn a mynydd o dan faner Mountain Training. Cymraeg yw prif iaith Stephen ac mae’n awyddus i hysbysu'r iaith Gymraeg a hanes yr ardaloedd. Mae hefyd yn awyddus i hysbysu atyniadau a chymunedau Cymru ac Eryri yn arbennig.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus