Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8PR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01745 860630

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@sirhenryjonesmuseum.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.sirhenryjonesmuseum.co.uk/

Mae’r amgueddfa ddeniadol hon ar fywyd gwledig Cymru yn dathlu bywyd rhyfeddol Henry Jones, a anwyd yn Llangernyw yn 1852. Yn fab i grudd, fe adawodd yr ysgol yn 12 oed i weithio â’i dad, ond parhaodd â’i astudiaethau gyda'r nos, gan ennill ysgoloriaeth. Yn athronydd ac yn athro gwych, fe ddaeth yn Athro ar Athroniaeth Foesol yn y pen draw. Ni wnaeth Henry anghofio ei wreiddiau dinod ac fe weithiodd yn galed i wella addysg yng Nghymru. Mae’r amgueddfa, wedi’i lleoli yng nghartref plentyndod Henry, yn brofiad sy’n ysbrydoli. Mae modd ymweld â gweithdy’r crudd o hyd, yn ogystal â’r gegin fechan a’r ystafell wely ble’r oedd Henry a’i deulu’n byw ac yn gweithio yn y pentref mynyddig ac anghysbell hwn.