Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy

The Purification Plant, The Quay, Conwy, LL32 8BB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 592689

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Arts-and-Mus…

Ar ddechrau'r 19eg ganrif, roedd Conwy yn un o'r pysgodfeydd pwysicaf ym Mhrydain, gyda dros 4 cilo o berlau cregyn gleision yn cael eu gyrru at emyddion yn Llundain bob wythnos. Yma yn Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy, dysgwch am hanes pysgota am berlau yn y dref ers oes y Rhufeiniaid, a darganfyddwch coron pwy oedd yn cynnwys perl o Gonwy. Cewch weld sut mae cregyn gleision yn cael eu cynhaeafu a'u puro heddiw, gan ddefnyddio'r dulliau diweddaraf.