Llety

Arddangos 1 - 6 o 8
Thumbnail

Parc Teithiol Llanberis

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Carafan a Gwersylla

Mae Parc Teithiol Llanberis ar gyrion pentref tlws Llanberis, sydd ar lan ddeheuol Llyn Padarn ac wrth droed yr Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr.

Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870700

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llanberis@morris-leisure.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.morris-leisure.co.uk/caravan-parks/llanberis-touring-park

Crashpad Lodges Yr Helfa

Crashpad Lodges Yr Helfa

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety i Grwpiau

Crashpad Lodges yn Yr Helfa yw cyfrinach orau Gogledd Cymru. Yn gyfan gwbl oddi ar y grid, wedi'i bweru gan ei ffynhonnell ynni adnewyddadwy ei hun gyda mynediad uniongyrchol i'r mynyddoedd, nid oes lle tebyg iddo.

Cwm Ddu Arddu, Llanberis, Gwynedd, LL55 4UW

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07734 851809

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page booking@crashpadlodges.com | info@crashpadlodges.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://crashpadlodges.com/

Thumbnail

Glan Y Bala

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Golygfeydd syfrdanol! Dau llety hunanarlwyo o ansawdd mewn plasty Fictoraidd yn ogystal â bwthyn thrawstiau a lle tân llechi. 7 erw o goetir preifat. Dillad gwely, tywelion, trydan, gwres canolog.

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 871097 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07743 089116

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@glanybala.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.glanybala.com/

Thumbnail

Boulder Adventures

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Llety Gweithgareddau, Byncws

Canolfan antur gyda 35 gwely, mewn lleoliad delfrydol yn Llanberis wrth droed yr Wyddfa. Lleoliad diarffordd wedi'i leoli mewn gerddi coediog sylweddol, a gellir cerdded i'r holl brif atyniadau sydd gan y pentref i'w gynnig.

Bryn Du Mountain Centre, Tŷ Du Road, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870556

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@boulderadventures.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.boulderadventures.co.uk/

Thumbnail

Erw Fair

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwely a Brecwast, Tŷ Llety

Tŷ carreg Cymraeg hyfryd, cain 19eg ganrif. Man cyfforddus, cyfeillgar, anffurfiol i deuluoedd, cyplau a grwpiau ymlacio. Brecwast ardderchog, pecyn cinio, parcio am ddim. Lolfa a cyfleusterau sychu.

High Street, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872400

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page erwfair@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.erwfair.com/

Thumbnail

Gwesty'r Royal Victoria

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwesty

Mae'r gwesty wedi'i leoli mewn 30 erw o erddi a choetir, gilfach rhwng llynnoedd Padarn a Pheris, ac yn edrych yn fach gyferbyn a’r Wyddfa. Mae'r lleoliad yn gwbl syfrdanol, gyda dau bwytai, dau far ac ystafelloedd en-suite gyfforddus.

Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870253

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@theroyalvictoria.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theroyalvictoria.co.uk