Llety

Arddangos 1 - 6 o 8
Thumbnail

1 Dolfor B&B

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Gwely a Brecwast

Mae 1 Dolfor yn wely a brecwast modern, arddull newydd, wedi'i osod yn Aberdaron ar lan y môr - mewngofnodi hunanwasanaeth i ystafelloedd en-suite moethus gyda theledu, WiFi am ddim a the a choffi hunanwasanaeth - brecwast cyfandirol hunanwasanaet

Lôn Capel Deunant, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760652

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@aberdaronbandb.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.aberdaronbandb.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Afallon

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod, Asiantaeth Hunan-Ddarpar

Mae Afallon yn fwthyn bendigedig chwe ystafell wely gyda golygfeydd godidog dros fae Aberdaron ac arfordir Pen Llŷn ar arfordir gorllewinol Gogledd Cymru.

Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 582492

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@northwalesholidaycottages.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.northwalesholidaycottages.co.uk/cottages/aflly-nw/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Thumbnail

Beudy Mawr

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Lleolir y bwthyn yma yn Aberdaron, ar bwynt mwyaf gorllewinol Penrhyn Llŷn ac funudau I ffwrdd o'r Llwybr Arfordir. Mae yna ardal fyw fawr gyda stof llosgi coed, yn golygu ei fod yn lle delfrydol I ymlacio ar ddiwedd y dydd.

Anelog, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760345 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07794 147195

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@aberdaronfarmholidays.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aberdaronfarmholidays.co.uk

Thumbnail

Y Gweithdy

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Byncws

Lleolir y byncws ddwy filltir o Aberdaron a munudau oddi wrth y Llwybr Arfordir. Ceir 3 ystafell wely, un i gysgu 8, un i gysgu 4 en-suite ac un i gysgu 3 en-suite gyda chegin ag ystafell fwyta i'w rhannu 

Anelog, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760345 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07794 147195

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@aberdaronfarmholidays.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aberdaronfarmholidays.co.uk

Thumbnail

Gwesty Tŷ Newydd

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Gwesty, Tafarn, Gwely a Brecwast

Gwesty a thafarn pedair seren ar lannau Bae Aberdaron. Golygfeydd gwych a chroeso cynnes drwy gydol y flwyddyn. Ystafelloedd en-suite a golygfeydd o’r môr. Ystafell wedi’u haddasu i bobl anabl ar gael a lifft i bob llawr.

Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760207

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gwestytynewydd@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gwesty-tynewydd.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Thumbnail

Manaros

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Llety moethus, hygyrch ar un llawr, wedi ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer ei osod i grwpiau o ffrindiau / teuluoedd sy’n chwilio am le i fwynhau holl fuddiannau llety cynllun agored helaeth a chyfforddus, ynghyd â phreifatrwydd man diarffordd, a 4

1, Dolfor, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760652 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07977 586353

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@aberdaroncottage.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aberdaroncottage.co.uk/