Llety

Arddangos 1 - 6 o 24

Cei Llechi

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Mae Nantlle, Cwm Gwyrfai a Moel Tryfan yn dri llety gwyliau hunanarlwyo yng nghanol Caernarfon, tafliad carreg o Gastell Caernarfon, ac yn rhan o brosiect adfywio Cei Llechi.

Cei Llechi, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 685250

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ceillechi@galericaernarfon.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.ceillechi.cymru/

Plas Dinas Country House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwely a Brecwast, Ty Bwyta gyda Ystafelloedd, Gwesty gyda Bwyty, Gwesty Gwledig

Mae Plas Dinas yn Westy Gwledig hanesyddol arobryn sydd wedi'i leoli yn Eryri, ac a arferai fod yn gartref i'r Arglwydd Snowdon a'r teulu Armstrong-Jones.

Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830214

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plasdinas.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasdinas.co.uk/

Thumbnail

Tŷ'n Rhos Country House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwesty Gwledig, Llety Gwesteion

Ffermdy hardd yn y wlad wedi ei osod mewn gerddi hyfryd a golygfeydd syfrdanol. Yn agos i fynydd yr Wyddfa. Bwyd gwych a rhestr win ddetholedig. Ystafelloedd gwlâu gyda dillad gwely moethus, tywelion a gwisg gwely. Seibiannau ymlacio / rhamantus.

Llanddeiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670489

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@tynrhos.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tynrhos.co.uk

Victoria House

Victoria House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tŷ Llety

Dim ond 2 funud ar droed o Gastell Caernarfon, mae Victoria House cain yn cynnig gwely a brecwast yng nghanol Caernarfon. Mae'r ystafelloedd en-suite yn arddangos arddull Fictoraidd glasurol ac yn darparu Wi-Fi am ddim.

13 Stryd yr Eglwys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 678263

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@victoriahouse.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.victoriahouse.wales/

Thumbnail

Bron Menai

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Gwely a Brecwast, Tŷ Llety

Wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio yng Ngogledd Cymru mewn car neu fws, mae Bron Menai yn gyfleus ar gyfer ymweld â rhanbarth hardd Eryri, Pen Llŷn, Ynys Môn, trefi arfordirol, cestyll, gerddi, cartrefi yr Ymddiriedolaeth Genedla

North Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 675589

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@bronmenai.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bronmenai.co.uk/

Caer Menai

Caer Menai

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Tŷ Llety

Mae tŷ llety Caer Menai wedi'i leoli o fewn muriau tref Caernarfon a dim ond ychydig gamau i ffwrdd o gastell syfrdanol Caernarfon o'r 13eg ganrif. Mae mewn lleoliad delfrydol, sy'n eich galluogi i fwynhau atyniadau niferus yr ardal yn hawdd.

15 Stryd yr Eglwys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672612

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@caermenai.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.caermenai.co.uk/