Llety

Arddangos 1 - 6 o 170
Thumbnail

Aberconwy Resort & Spa

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau

Mae Aberconwy Resort & Spa yn barc gwyliau moethus ger Marina Conwy, sydd wedi ennill statws 5 seren gan Croeso Cymru.

Conwy, LL32 8GA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 572002

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page salesenquiries@aberconwyresort.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.darwinescapes.co.uk/parks/aberconwy-resort-spa/

Thumbnail

Afon Rhaiadr Country House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwely a Brecwast, Llety Gwesteion

Gyda bryniau o'i gwmpas, golygfeydd syfrdanol ac amgylchedd moethus, mae tŷ gwledig Afon Rhaiadr yn lle perffaith ar gyfer egwyl hamddenol oddi cartref.

Afon Rhaiadr, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2AH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 450777

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@afonrhaiadr.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.afonrhaiadr.co.uk/

Thumbnail

Beautiful Wales Luxury Holiday Cottages

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bythynnod, Llety Hunan-Ddarpar

Ysguboriau gwyliau moethus 5 Seren ar eiddo yn ymwneud â marchogaeth, sy'n edrych dros y traeth a'r môr yn Llanaber, Abermaw.

Ceilwart Ganol Farm, Llanaber, Abermaw, Gwynedd, LL42 1YS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280738 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07528 304000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jan@beautifulwales.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.beautifulwales.co.uk

Thumbnail

Betws Bach - Ffermdy Hanesyddol Rhestredig Gradd II

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Mae ffermdy Betws Bach yn adeilad hynafol yn dyddio'n ôl i 1675; llawn o gyffyrddiadau pensaernïol hanesyddol.

Betws Bach, Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810295 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Thumbnail

Bryn Cethin Bach

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau, Bythynnod, Ffermdy

In a tranquil setting, close to Abersoch, and amidst the backdrop of Snowdonia, family owned Bryn Cethin Bach is special, and has a quality which sets it apart.

Lôn Garmon, Abersoch, Gwynedd, LL53 7UL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 712719

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@bryncethinbach.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://bryncethinbach.co.uk/

Thumbnail

Bungalow No. 1 Plas Talgarth

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bythynnod, Llety Hunan-Ddarpar

Byngalo gwyliau 5 seren wedi'i leoli yn Neheudir Eryri ger pentref hardd Aberdyfi. Seibiant byr ar gael, caniateir anifeiliaid anwes. Dwy ystafell wely (cysgu 4) a dwy ystafell ymolchi. Golygfeydd godidog. Cyfleusterau ar y safle.

Plas Talgarth, Pennal, Machynlleth, SY20 9LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 07719 882144

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gat7272@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plastalgarth.co.uk/