Aberconwy Resort & Spa

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Conwy, LL32 8GA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 572002

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page salesenquiries@aberconwyresort.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.darwinescapes.co.uk/parks/aberconwy-resort-spa/

Mae Aberconwy Resort & Spa yn barc gwyliau moethus ger Marina Conwy, sydd wedi ennill statws 5 seren gan Croeso Cymru. Mae'r cyfleusterau ar y safle yn gosod y gyrchfan hon ar wahân i eraill yn y rhanbarth, gyda chlwb iechyd gyda chyfarpar da lle gallwch fanteisio ar hyfforddiant ffitrwydd personol gan hyfforddwyr hyfforddedig, salon harddwch, trin gwallt, bar a hefyd bwyty a argymhellir gan Michelin, ac a enwyd y bwyty gorau yng Nghymru yn 2013. Mae carafanau sefydlog amrywiol ar gael i'w prynu yma, gyda phob plot yn cael ei leoli yn ddelfrydol i gynnig golygfeydd syfrdanol o fynyddoedd Eryri, sy'n darparu cefndir gogoneddus. Mae'r gyrchfan yn agos at yr A55, sy'n golygu bod llawer o atyniadau allweddol yr ardal yn hawdd eu cyrraedd.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Cot ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Pwll nofio
 • WiFi ar gael